Startseite | Religion | Sprachwissenschaft | Logische Wissenschaft | Geschichte | Humanwissenschaft | Naturwissenschaft | Kulturwissenschaft | Kulturschöpfungen

Quellen | Bibelwissenschaft | Systematische Theologie | Religionswissenschaft | Praxis

Heinrich Tischner

Fehlheimer Straße 63

64625 Bensheim

Glaubensbekenntnisse

Das Apostolische Glaubensbekenntnis

 

Email:

   

Niederländisch / nederlands

 

Afrikanisch / Afrikaans

   

 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,

 

 

 

 

En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan van de doden;
 

opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;

 

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is

en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

 

 

 

 

Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, algemene, Christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

 

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk,

die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees

en in 'n ewige lewe.

Amen

 

 

nach oben

Übersicht

 

 

 

Datum: 2005

Aktuell: 14.07.2006